04. Business Model Canvas

Samenhang brengen in de ‘drivers’ voor waardecreatie

Het Osterwalder Business Model Canvas (bron: www.businessmodelgeneration.com)

Samenvatting

Een succesvol en vaak gebruikt model is het Business Model Canvas van Alex Osterwalder. Door veel bedrijven en instellingen wordt dit canvas gebruikt om het business model bij te stellen of om een geheel nieuw business concept te maken. Het canvas schrijft feitelijk voor hoe je het beste een business model kan maken.

Waardepropositie en klanten

Het midden van het model staan de waarde proposities van de onderneming. Hier vul je de producten en diensten in die de organisatie aan haar klanten wil leveren. Helemaal rechts staan de klantensegmenten, ofwel de soorten klanten die je met die producten en diensten wilt bedienen. Daartussen staan enerzijds (boven) de soorten van relaties die de organisatie met ieder klantsegment aan wil gaan. Daaronder via welke kanalen dat moet gebeuren (bijvoorbeeld winkel met zelfbediening of automatische maandelijkse levering). Rechtsonder staan dan de inkomstenstromen opgesomd.

Productiekant

Aan de linkerkant worden de productie en wat verder nodig is voor de levering benoemd. In het blok met key resources staan de benodigde mensen en middelen voor die productie. Bij de kernactiviteiten staan de activiteiten die nodig zijn om de productie (de waarde propositie) te realiseren. Ook R&D en innovatie vallen in dit segment. Helemaal links staan de key partners, zoals leveranciers van de organisatie. En linksonder staan de kosten die voor de productie, maar ook ten behoeve van de aflevering bij de klanten gemaakt moeten worden.

 

Online tool

Ga aan de slag met het businessmodelcanvas. Gebruik de online tool Business Model Creator. In deze tool creëer je je businessmodel in 4 stappen:

  1. Brainstormen: verzamel de input voor de 9 bouwstenen.
  2. Aanscherpen: verwerk de input uit de brainstorm tot een logisch businessmodel. Scherp formuleringen aan en maak keuzes. Vraag feedback aan je collega’s of externen waar je mee samenwerkt om je businessmodel aan te scherpen.
  3. Verdiepen: analyseer je businessmodel en krijg meer inzicht in je onderscheidend vermogen of kwetsbaarheid.
  4. Acties definiëren: definieer acties om je businessmodel te versterken of te vernieuwen.

Meer informatie over de tool Business Model Creator

 

Verder lezen

Maak kennis met het businessmodelcanvas is het rijk geïllustreerde boek "Business Model Generation".

Bestel het boek

Terug naar het overzicht