20. Innovatie Portfolio Management

Beoordelen en managen van innovatie-investeringen

Voorbeeld van een innovatieprojectenportfolio

Samenvatting

Het model voor Innovatie Portfolio management is een strategisch hulpmiddel om overzicht te krijgen en houden over alle innovatieactiviteiten en over de noodzakelijke beslissingen rond innovaties. Het is gebaseerd op Information Economics van Parker, e.a. (1988)

Innovatieprojecten

De eerste stap om te komen tot een goed Innovatie Portfolio management is om alle innovatie activiteiten en investeringen in beeld te brengen. Meestal zijn veel van die activiteiten in projecten georganiseerd. Alle ideeën, initiatieven, plannen en projecten van alle soorten van innovaties worden met naam, doelstelling, verwachte resultaat en bijdrage aan de waardecreatie, risico’s, e.d. in een lijst geplaatst.

Beoordelen en prioriteiten

Na het vaststellen van beoordelingscriteria worden de projecten en andere activiteiten beoordeeld op deze criteria. Verantwoordelijken per criterium worden aangewezen voor iedere activiteit. Daarna worden de activiteiten en projecten die samenhang hebben gebundeld in programma’s. Met de score op de criteria kan hierna de prioriteit vastgesteld worden. De projecten met de hoogste prioriteit dienen dan natuurlijk als eerste uitgevoerd te worden.

Terug naar het overzicht