21. Innovatie Scorecard

De slaagkans van innovaties bepalen voordat je investeert

De innovatieadoptiecurve volgens Rogers (2003)

Samenvatting

Innovaties worden vaak eerst langzaam en dan steeds sneller geaccepteerd, toegepast of door de consument gebruikt. Er treedt daarna verzadiging op en tenslotte zal de aandacht en het gebruik minder worden. Dit verloop van het succes van een innovatie is weer te geven met de innovatieadoptiecurve.

Indeling curve en acceptatie van een innovatie

E, Rogers (2003) heeft deze levenscyclus van een nieuwe dienst of product (of andere innovatie) opgedeeld in 5 groepen. Het eerst wordt de nieuwe ontwikkeling overgenomen of gekocht door de zogenaamde ‘Innovators’. Daarna volgen de ‘Early adoptors’. De volgende groep zijn de ‘Early majority’ met daarna de ‘Late Majority’. En tenslotte heb je nog de ‘Laggards” die de dienst of het product bijvoorbeeld als laatste nog in een aanbieding afnemen. Er zijn nu 10 factoren die bepalen of de innovatie ook later nog in de curve geaccepteerd wordt of niet

Gebruik van model

In 4 stappen wordt nu aan de hand van de curve en de 10 factoren (5 van Rogers en 5 van Sjors van Leeuwen (2012)) de mogelijke acceptatie van de klant of eindgebruiker geconcretiseerd. Er ontstaat zo een tabel (de scorecard) waar het succes van de innovatie op af te lezen is.

Terug naar het overzicht