25. Innovatiestrategie

Strategisch denken rond innovatie op kaart zetten

Innovatiestrategiemodel

Samenvatting

Het lijkt vanzelfsprekend, maar een uitgewerkte innovatiestrategie is vaak niet aanwezig in veel organisaties. Bij het uitwerken van het business model en de business strategie hoort ook een strategie hoe de innovatie in de organisatie aangepakt dient te worden. Dat is niet iets wat helemaal vanzelf gaat. Er moeten hier namelijk vele keuzes gemaakt worden over de vorm en wijze van innoveren. Maar ook de innovatie-organisatie, het budget, de innovatiecultuur, moeten op strategisch niveau vastgesteld worden. Het blijkt dat bedrijven die dit goed doen daar zeker voordelen bij hebben.

3 stappen

De 1ste stap is het verkennen van de omgeving (trendanalyse, scenarioplanning, stakeholders analyse, e.d.), de ambities van de organisatie (businessmodel, strategie organisatie) en de interne situatie. In de 2e stap worden deze zaken geanalyseerd (met bijvoorbeeld SWOT analyse, aanscherpen businessmodel). In stap 3 kan dan de piramide van de innovatiestrategie verder worden ingevuld.

Van visie naar implementatie

Na het opstellen van een innovatievisie en innovatiedoelstellingen kan men de innovatie roadmap bepalen om van de IST naar de SOLL situatie te komen. Daaruit volgt dan het implementatieplan met ondermeer innovatieprogramma’s en –projecten, keuze van innovatiemodellen, aanpak innovatiecultuur, e.d.

Terug naar het overzicht