27. Innovation Funnel

Het genereren van voldoende kansrijke ideeën

Innovation Funnel (innovatietrechter; bron: Van der Voort)

Samenvatting

Een goede visualisatie van het innovatieproces is de innovatietrechter of Innovation Funnel. Innoveren is een continue proces en het model laat duidelijk zien dat van een heleboel ideeën uiteindelijk slechts enkele het einddoel halen en geïmplementeerd worden. Het model wordt voor diverse doeleinden gebruikt. Ook om het innovatieproces enigszins meetbaar te maken. Maar het model is vooral te gebruiken als communicatiemiddel.

Gates

Het innovatieproces in de trechter wordt vaak gefaseerd en gestructureerd. Een goed voorbeeld daarvan is het Stage Gate model. Na een deelproces volgt steeds een beslismoment, een gate, waar besloten wordt om wel of niet door te gaan met innoveren. Daarvoor is dan een goed innovatie portfolio management model op zijn plaats om de innovatie-investeringen te waarborgen. Met prestatie-indicatoren kunnen de tussenresultaten kwantitatief gemaakt worden.

Model

Door een goede combinatie van het gestructureerde innovatieproces, innovatie portfolio management en prestatie-indicatoren kan nu de trechter in meer detail ingevuld en gevisualiseerd worden. Het wordt daarmee een goed hulpmiddel om de andere modellen en indicatoren verder te communiceren in de organisatie.

Terug naar het overzicht