39. Stage Gate-Model

Een innovatieproject in vijf stappen tot een succes maken

Het Stage Gate -model

Samenvatting

Een van de meest gebruikte indelingen van het innovatieproject is het Stage Gate-model. Met dit model van Robert Cooper wordt een project opgedeeld in kleinere fasen met telkens een beslismoment ter afsluiting van de voorgaande fase en voor de start van de volgende. Daardoor blijft het overzicht behouden en het einddoel beter in zicht.

5 stappen

Het innovatieproces in het project wordt met het Stage Gate-model opgedeeld in 5 fasen (stadia of stappen). In fase 1 worden de kaders en grenzen van het project rond een bepaald innovatie-idee bepaald. Binnen fase 2 wordt het concept van een product, dienst of andere mogelijke innovatie uitgewerkt. Hier wordt ook een eerste versie van de business case gemaakt. In fase 3 wordt dit concept uitgewerkt tot een prototype. Dat prototype wordt in fase 4 getest en verder uitgewerkt tot een commercieel of toepasbaar product of dienst. En in de laatste fase wordt het in de markt gezet en wordt de productie verder ingericht en opgevoerd.

Poorten

Na ieder fase is er een poort. Daar wordt op basis van objectieve criteria besloten om door te gaan of te stoppen met dit innovatieproject. Het project en het innovatieproces start bij de eerste poort waar wordt vastgesteld of het idee voldoende waardevol is om te starten. De criteria verschillen per poort en worden steeds concreter naarmate de marktintroductie nadert. Ook kunnen bij verschillende poorten prioriteiten worden gesteld om zo de (soms parallel lopende) innovatieprojecten met de beste toekomstverwachting over te houden.

Terug naar het overzicht