40. Strategic Control Model

Langetermijnwaardecreatie

De Strategic Control Lemniscaat (bron: Breunesse en De Vries, 2011)

Samenvatting

Het model is een prima hulpmiddel om een goede strategie te krijgen waarbij zowel de waarde creatie op de lange termijn veilig gesteld kan worden en tegelijk bestuurders en toezichthouders praktische hulpmiddelen krijgen om deze lange termijn tastbaar en bespreekbaar te houden. Een toekomstbestendige organisatie moet volgens dit model zowel een interne als een externe controlecyclus hebben ingericht.

Lemniscaat

De interne controlecyclus ziet toe op het effectief en efficiënt uitvoeren van de strategie (de ‘prestatie’). De gebruikelijke managementcontrolesystemen kunnen hiervoor ingezet worden , zoals de PDCA cyclus. De externe controlecyclus kijkt hoe waardevast en stevig de opgestelde strategie is. Welke dominante veranderingen zijn van invloed en hoe werken die in op de organisatie. Middels het businessmodel worden beide controlecycli verbonden.

Scenario’s

Om de externe omgeving goed te verkennen wordt gestart met het in kaart brengen van de belangrijkste trends en onzekerheden. De 2 grootste onzekerheden voor het businessmodel worden gebruikt om uiteindelijk 4 scenario’s te schetsen. De gevolgen van dergelijke scenario’s voor je businessmodel geven dan eveneens de risico’s weer. Met deze kennis kan het businessmodel daarna bijgesteld en verstevigd worden. Het EWS-model kan vervolgens gebruikt worden om ontwikkelingen te monitoren.

 

Online tool

Leg de basis voor Strategic Control met de online tool Social Scenario Planning. Ontwikkel samen met de stakeholders toekomstscenario's en strategische opties.

Meer informatie over de tool Social Scenario Planning

 

Verder lezen

Meer weten over Strategic Control? Lees het boek.

Bestel het boek

Terug naar het overzicht