43. Trendanalyse

Gestructureerd naar buiten kijken en relevante trends op het spoor komen

 

Trendanalysemodel met 3 stappen/hoofdprocessen

Samenvatting

Een van de betere manieren voor een organisatie om naar buiten te kijken en de ontwikkelingen in de gaten te houden is trendanalyse. En dan liefst een bedrijfsspecifieke vorm van trendanalyse. Met dit model kan men een dergelijke analyse gestructureerd uitvoeren. Het model bestaat uit 3 grote stappen, die weer verder op te delen zijn.

Divergeren

In de eerste stap ‘Divergeren’ worden eerst de gedachten van de participanten van het multidisciplinaire trendteam open gezet voor de organisatieomgeving; een branchoverstijgende ‘reset’. Door onderzoek verzamelen de teamleden alle relevant geachte ontwikkelingen, hypes, trends en subtrends (research).

Convergeren

In de tweede stap ‘Convergeren’ worden deze trends gecombineerd, kritisch bekeken, tegen-trends worden onderzocht, dominante en vooral ook onderdrukte trends worden bekeken. Door hier anders en kritisch te denken, door een ‘rethink’ traject worden zo uiteindelijk een set van belangrijkste trends voor de organisatie geselecteerd.

Definiëren

In de derde stap ‘Definiëren’ worden de gevonden belangrijkste trends concreter gemaakt. De trends krijgen een pakkende titel en omschrijving, welke impact en risico’s de trend geeft en de typische verschijningsvorm van de trend worden hier vastgelegd. Ook de mate waarin de trend al in ontwikkeling is worden hier vastgesteld (reshape). Ook kan nu een lijst van bijvoorbeeld de 10 belangrijkste trends voor de organisatie worden vastgesteld, inclusief een bepaalde volgorde van urgentie van de trends voor de organisatie. Hiermee eindigt het proces nog niet! Want de trends moeten natuurlijk onderhouden worden of af en toe bijgesteld. Daarom wordt binnen deze stap nog een ‘Refine’ proces gevoegd met continue monitoring en verder optimalisatie van de gevonden trends.

 

Online tool

Selecteer de belangrijkste trends uit de trendverzameling, brainstorm online over trends en analyseer de impact en onvoorspelbaarheid van trends in de online tool Social Scenario Planning.

Meer informatie over de tool Social Scenario Planning

Terug naar het overzicht