44. VNA-model

Vooraf opbrengsten van in netwerken ontwikkelde innovaties kwantificeren

De matrices in het VNA-model

Samenvatting

Het model kan worden gebruikt om in een vroeg stadium van het innovatieproces binnen een netwerk van bedrijven en andere organisaties de kosten en inspanningen per organisatie te bepalen. VNA staat voor Value Network Analysis en dient om een overzicht van alle activiteiten tijdens de innovatie in het waardenetwerk duidelijk in kaart te brengen. Verder wordt bepaald of de totale integrale kosten opwegen tegen de verwachte opbrengsten bij de beoogde eindgebruikers.

Stappen en matrices

In 4 stappen wordt in het model een 2-tal matrices met respectievelijk de activiteiten per organisatie per tijdseenheid en de kostprijs per activiteit vastgesteld. Door deze met elkaar te vermenigvuldigen volgt de matrix met resultaten met kosten van de innovatie.

Adoptiecurve

De opbrengsten aan nieuwe producten en diensten verloopt vaak via een S-vormige adoptiecurve. In het model wordt deze curve geprogrammeerd om de resultaten van kosten en geschatte opbrengsten weer te geven per betrokken organisatie in het netwerk.

Terug naar het overzicht