Innovatiemodellen

Dit is de volledige lijst van de modellen. De komende tijd zullen we meer beschrijvingen van de modellen toevoegen.

1 Alliantievorming Samen investeren om sneller te innoveren
2 APSIT-model Op basis van beproefde technologie een nieuwe dienst in de markt zetten
3 Blue Ocean strategie Concurrentie irrelevant maken door je op een nieuwe markt te begeven
4 Business Model Canvas Samenhang brengen in de ‘drivers’ voor waardecreatie
5 Business roadmapping Een plan maken voor de ontwikkeling van producten, diensten en technologieën 
6 Challenge Driven Innovation model Creatief denken stimuleren om een innovatieve organisatiecultuur te ontwikkelen
7 Cocha-Model Je laten inspireren door digital design mogelijkheden
8 Crowdsourcing Een platform creëren voor het uitwisselen van creatieve ideeën en oplossingen
9 Customer Journey Map Zichtbaar maken van klantervaringen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten
10 Customer Value Map Positioneren van een innovatie op basis van prijs-kwaliteitpercepties
11 Design Thinking Creatief denken met de klant centraal
12 Diensten-Innovatiemodel Syntens Nieuwe diensten ontwikkelen op basis van een heldere strategie
13 ESSB-model Omgaan met aankoopbarrières bij nieuwe producten en diensten
14 EWS Model Competitieve intelligentie en het belang van een Early Warning Systeem
15 Five degrees of co-creation involvement Beoordelen welke vorm van klantbetrok-kenheid effectief is in welke situatie
16 Gebruikergedreven innovatie Dienstverlening verbeteren op basis van gedragsonderzoek bij gebruikers
17 Groeimodel van Ansoff Het kiezen van de best passende groeistrategie voor je organisatie
18 Groeimodellen Nieuwe business creëren vanuit verschillende vormen van waardecreatie
19 Innovatie Matrix Kiezen voor innovatie die duurzaam is en impact heeft
20 Innovatie Portfolio Management Beoordelen en managen van innovatie-investeringen
21 Innovatie Scorecard De slaagkans van innovaties bepalen voordat je investeert
22 Innovatiedoolhof 4 routes voor de start van innovatie
23 Innovatieradar De juiste innovatieprojecten kiezen
24 InnovatieSleutel Leidinggeven aan lerende innovatieteams
25 Innovatiestrategie Strategisch denken rond innovatie op de kaart zetten
26 Innovation Climate Scan (ICS) Ontdekken waarom innovatie niet succesvol verloopt
27 Innovation Funnel Het genereren van voldoende kansrijke ideeën
28 Innovation Performance Improvement Heldere criteria hanteren om de innovatiefunctie vorm te geven
29 Inzichtgedreven innovatiemodel Proposities ontwikkelen op basis van inzichten in business, markt en klanten
30 Klantgestuurde businessmodel Op logische wijze bij het juiste verdienmodel uitkomen
31 Lean Startup Model Hoe voortdurend innoveren tot een succesvolle business leidt
32 Maatschappelijk Business Case Model Innoveren gericht op economisch en maatschappelijk rendement
33 Netmerken Diversiteit benutten om gezamenlijk een nieuw merk te ontwikkelen
34 Open innovatie Interactief ontwikkelen van innovaties met veelzeggende klanten
35 Persona als innovatie-instrument Verhalen van modelklanten gebruiken om klantinzicht tot leven te brengen
36 Requirementsmodel Innoveren met het eindresultaat voor ogen
37 Scenarioplanning De toekomst verkennen om sneller kansen te herkennen
38 SIMO-framework Voor het richten van creativiteit en innovatie in de dienstensector
39 Stage Gate-model Een innovatieproject in vijf stappen tot een succes maken
40 Strategic Control Model Langetermijn waardecreatie voor ondernemers
41 Strategische Innovatie Cyclus© Een nieuwe groeicurve creëren in plaats van blijven verbeteren
42 Superpromoter Gebruik maken van enthousiaste klanten en medewerkers bij innovatie
43 Trendanalyse Gestructureerd naar buiten kijken en relevante trends op het spoor komen
44 VNA-model Vooraf opbrengsten van in netwerken ontwikkelde innovaties kwantificeren
45 VOORT-methodiek Een praktische aanpak voor de start van innovatie
46 Waarde Propositie Model Ontwikkelen van producten en diensten die klanten echt willen hebben
47 Zandlopermodel Ruimte creëren om kennis te transformeren in kansrijke ideeën